Drie-eenheid

Ter inspiratie wordt er gewerkt met het symbool de drie-eenheid (drietand).

Trishula

TRISHULA

wil • actie • wijsheid
adem • beweging • intentie
verleden • heden • toekomst
schepper • beschermer • vernietiger
energie • frequentie • vibratie
vader • zoon • heilige geest
Ida • Pingala • Shushumna
Tamas • Rajas • Sattva
Wake • Sleep • Dream
Shiva • Shakti • Anu/Nara
Siva • Shakti • Soul

De tien elementen van kracht

Mannelijk / Vrouwelijk

Iedereen heeft een mannelijke en vrouwelijke kracht in zich. Beide zijn even belangrijk om in jezelf te ontwikkelen, want beide zijn nodig in het dagelijks leven en om in je volste potentie te komen.

 

Bron & Gewaar Zijn

 

Om tot nieuwe inzichten te komen is Gewaar Zijn (Presence) van belang. Alleen jij kan inzichten verwerven over jezelf, door dit te gaan ontwikkelen zal je hier met alles wat je doet profijt van ondervinden. Door te verbinden met je eigen Bron, ontwikkel je Gewaar Zijn.

 

Levenskracht / Sexualiteit

Je levenskracht is de motor van je bestaan, door deze goed te laten stromen, kan het leven pas tot z'n volste potentie komen. Hoe is je relatie tot je eigen sexualiteit, kan je deze inzetten en verbinden met je missie en daadkracht?

Licht & Donker

Er is licht en donker in ieder van ons, beide zijn van belang om aandacht en ruimte aan te geven. Dit voorkomt dat we onbewust worden overvallen van onze donkere kant en door er mee in contact te staan maak je gebruik van je volledig potentieel.

Kundalini

Door je lichaam, geest en spirit helder en geopend te maken, kan je meer kracht en energie door je systeem bewegen. Het optimaliseren hiervan is essentieel om tot je volste potentie te komen.

Rauw en Subtiel

In ieder zit ruwe en verfijnde kracht, beide zijn van belang. Het ontwikkelen van verfijnde sensitiviteit is iets wat tijd en aandacht vraagt. Het ontwikkelen van ruwe kracht vraagt om lef en daadkracht.

Broederschap

Door in een veld van mannen te zijn, wordt je ondersteund en is er ruimte voor alles wat zich aandient. Laat je dragen en spiegelen in liefdevol samenzijn, om zo ruimte te maken voor wie je werkelijk bent.

Manifestatie

Wat heeft betekenis voor jou in dit leven? Sta je er mee in verbinding en heeft het een belangrijke plek voor je in je dagelijks leven. Wat ligt er verborgen en blokkeert er waardoor je nog niet in je volste manifestatie bent.

Relateren

Wat kom je tegen in je relatie(s)? Hoe kom je tot een relatie met diepgang, balans en intense verbondenheid. Wat zijn je valkuilen en waar loopt het op stuk. Relaties zijn enorme spiegels tot waarheid en helpen je in balans te komen.

Waarheid

Wanneer je iets zelf ontdekt en het van verschillende kanten hebt belicht kan je het zelf gaan belichamen (tot je nemen). Zo vind je je eigen waarheid en wordt het geen gekopieerde informatie.